D.U.K.

 • KAS YRA HIATUS LOJALUMO TAŠKAI?
  • Hiatus lojalumo taškai suteikia papildomą nuolaidą užsakymui, bet ne didesnę, nei 40% prekės pradinės kainos.
 • TURĖJAU X % NUOLAIDĄ, KAIP PASITIKRINTI, KIEK TAŠKŲ DABAR TURIU?
  • Kiekvienas lojalumo programos narys turėjo kaupiamąją nuolaidą savo kortelėje, pagal istoriškai išleistą sumą buvo konvertuota santykiu 1:0.02.
 • KAIP PANAUDOTI TAŠKUS ATSISKAITYMO METU?
  • Hiatus lojalumo taškais galima atsiskaityti tiek el. parduotuvėje www.hiatus.lt, tiek visose fizinėse HIATUS parduotuvėse (parduotuvių sąrašas). Atsiskaitymo metu bus matomas sukauptas taškų kiekis ir parduotuvės darbuotojas pasakys kiek taškų turite, ir kiek galite panaudoti atsiskaitymo metu. El parduotuvėje atsiskaitymo lange patys matysite, kiek surenkate taškų dabartiniu užsakymu, kiek turite sukaupę ir kiek panaudoti Hiatus lojalumo taškų dabar galite.
 • AR MANO TAŠKAI TURI GALIOJIMO LAIKĄ?
  • Visi lojalumo taškai turi 6 mėn. galiojimo laiką.
 • AR UŽ TAŠKUS GALIU ĮSIGYTI VISAS PREKES IŠ HIATUS PARDUOTUVIŲ?
  • Hiatus lojalumo taškais galima atsiskaityti už visas prekes išskyrus standartines išimtis. Atsiskaityti už paslaugas ar dovanų kuponus lojalumo taškais negalima.
 • AR HIATUS LOJALUMO KORTELĖ YRA MOKAMA? KAIP GALIU JĄ ATSISIŲSTI?
  • Prie lojalumo sistemos galite prisijungti darant užsakymą el.parduotuvėje www.hiatus.lt pažymėjus varnele "Registruotis lojalumo kortelei. Lojalumo programos sąlygos ir taisyklės. ", arba įsigyti fizinėje parduotuvėje. Fizinės kortelės kaina 1,99 Eur.
 • KĄ DARYTI JEIGU PAMEČIAU SAVO FIZINĘ KORTELĘ, NEPRISIMENU PRISIJUNGIMO DUOMENŲ PRIE SAVO PASKYROS WWW.HIATUS.LT ?
  • Pametus lojalumo kortelę, siūlome kaip įmanoma greičiau susisiekti su artimiausiu Hiatus padaliniu arba susisiekti el. paštu prekyba@hiatus.lt
 • KIEK KAINUOJA HIATUS LOJALUMO KORTELĖ?
  • Fizinėje parduotuvėje fizinė Hiatus lojalumo kortelė kainuoja - 1,99 Eur. El. parduotuvėje www.hiatus.lt prisijungimas prie lojalumo programos nemokamas.
 • KUR GALIU RASTI HIATUS LOJALUMO KORTELĖS NUMERĮ?
  • Naujai prisijungus prie lojalumo programos per el. parduotuvę, lojalumo programos numerį rasite prie savo paskyros ir lojalumo programos skiltyje, fizinių kortelių turėtojai turėtų ieškoti galinėje kortelės pusėje po barkodu.
 • KĄ DARYTI JEIGU MANO HIATUS LOJALUMO KORTELĖ NEVEIKIA KASOJE?
  • Parduotuvės darbuotojas privalo pasiaiškinti, kas atsitiko ir kokie sprendimo būdai galimi. Jeigu darbuotojui nepavyksta išsiaiškinti problemos, prašome kreiptis el. paštu prekyba@hiatus.lt
 • KOKIE MANO HIATUS LOJALUMO KORTELĖS PRIVALUMAI?
  • Lojalumo kortelės turėtojai gali registruodami kortelę automatiškai užsiregistruoti ir naujienlaiškiams, ir pirmieji sužinoti apie naujus pasiūlymus bei akcijas. Taip pat, kiekvieną kartą apsiperkant Hiatus tinklo parduotuvėse ir panaudojus lojalumo kortelę, kaupia lojalumo taškus, kuriais gali padengti ateities užsakymus arba pirkinius fizinėse parduotuvėse.
 • KODĖL DINGO MANO TAŠKAI?
  • Visi gauti Hiatus lojalumo taškai galioja 6 mėn. Jeigu per šį laikotarpį neišnaudojote taškų limito – taškai yra panaikinami ir tampa nebe panaudojami. Kodėl dingo jūsų taškai taip pat galite stebėti savo paskyroje, ten matysite pilną išklotinę kur ir kaip gavote, ar panaudojote taškus.
 • KAIP GALIU ATSISAKYTI HIATUS LOJALUMO PROGRAMOS?
  • Jeigu pageidaujate atsisakyti lojalumo programos, prašome susisiekti el.paštu prekyba@hiatus.lt
 • PASINAUDOJAU SLAPTAŽODŽIO PRIMINIMO FUNKCIJA, BET NIEKO NEGAVAU Į NURODYTĄ EL.PAŠTO DĖŽUTĘ. KĄ DARYTI?
  • Pirmiausia, pasitikrinkite ar įvedant el. paštą neįsivėlė klaidų. Taip pat, gana dažnai, šie laiškai nukeliauja į kategoriją Reklamos (Promotions), todėl verta atidžiai patikrinti visas el. pašto dėžutės kategorijas. Greičiausiai laišką galima rasti į paieškos laukelį įvedus raktažodį “HIATUS ”. Jeigu išbandėte šiuos būdus ir vis tiek nerandate laiško, kreipkitės el. paštu prekyba@hiatus.lt

HIATUS Lojalumo programos HIATUS privatumo politika

Registruodamiesi dalyvauti HIATUS Lojalumo programoje, Jūs patikite GREATER OUTDOORS, UAB, (toliau – Bendrovė arba mes) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) ir Lojalumo programos (toliau – Programa arba Lojalumo programa) taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

>Jeigu Jūs nesutinkate su taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės dalyvauti Lojalumo programoje , kadangi negalėsime užtikrinti Programos veikimo, negalėsime Jums suteikti Programos privalumų.

Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika, tiek ir Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos.

Politikoje naudojamos sąvokos:

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Kitos Politikoje naudojamos sąvokos atitinka Taisyklėse naudojamas sąvokas.

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų asmens duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.

Bendrovė renka ir tvarko Politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

 • Jūsų sutikimas dalyvauti Lojalumo programoje HIATUS Taisyklėse numatytomis sąlygomis (t.y., sudaryti, vykdyti, administruoti sutartį dėl Jūsų dalyvavimo Lojalumo programoje HIATUS);
 • Jūsų sutikimas dalyvauti HIATUS Lojalumo programos numatytuose klubuose Taisyklėse numatytomis sąlygomis (t.y., sudaryti, vykdyti, administruoti sutartį dėl Jūsų dalyvavimo HIATUS Lojalumo programoje);
 • Mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtas interesas;
 • Jūsų sutikimas (pvz., gauti pasiūlymus ir informaciją pasirinktais kanalais, būti profiliuojamam šiais tikslais);
 • Teisinių prievolių, kylančių ir taikomų Bendrovei, vykdymas.

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

1. Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?

1.1. Registracija, patikrinimas, administravimas ir bendravimas

1.2. Jūsų HIATUS paskyros administravimas

1.3. Lojalumo programos administravimas ir jos privalumų teikimas

1.4. Programos pasiūlymų ir informacijos teikimas

1.5. Statistika, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimai

1.6. HIATUS kortelės / HIATUS paskyros susiejimas / susikūrimas ir naudojimasis jomis.

 

2. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Anketinius duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai, pvz., registruodamasis Lojalumo programoje, o pirkimo duomenis – naudodamasis HIATUS kortele HIATUS prekybos vietose.

Duomenys, kuriuos gauname netiesiogiai iš Jūsų, yra duomenys apie Jūsų pasinaudojimą HIATUS kortele HIATUS Lojalumo programos partnerių prekybos ar paslaugų teikimo vietose. Tokius duomenis (žr. Politikos 1.5 skyrių) iš Jūsų gauna ir mums pateikia atitinkamas HIATUS Lojalumo programos partneris. Mums ši informacija yra būtina tam, kad mes galėtume tinkamai administruoti Lojalumo programą, HIATUS kortelę, jos teikiamas nuolaidas ir kitus privalumus.

 

3. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti HIATUS Lojalumo programą. Tokiais asmenimis gali būti mobiliųjų programėlių kūrėjai, mobiliųjų programėlių duomenų bibliotekos, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, mobiliųjų programėlių priežiūros paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai (įskaitant internetinės ir mobiliųjų programėlių), reklamos (įskaitant internetinės ir mobiliųjų programėlių), rinkos tyrimų ar verslo analitikos, apsaugos paslaugų teikėjai, kiti paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Jūsų duomenimis (žr. Politikos 1.5 skyrių) Jūsų sutikimo dalyvauti HIATUS Lojalumo programoje pagrindu mes taip pat galime keistis su Lojalumo programos HIATUS partneriais tam, kad būtų pritaikytos nuolaidos ar akcijos HIATUS Lojalumo programos partnerių prekybos ar paslaugų teikimo vietose ir būtų užtikrintas HIATUS Lojalumo programos administravimas.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 

4. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes Jūsų asmens duomenis, susijusius su dalyvavimu HIATUS Lojalumo programoje tvarkome tik Europos Ekonominės Erdvės teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes, t.y., į valstybes, esančias už Europos Ekonominės Erdvės ribų.

5. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Politikoje toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.

5.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

5.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis

5.3. Teisė atšaukti sutikimą

5.4. Teisė pateikti skundą

5.5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

5.6. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

5.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

5.8. Teisė į duomenų perkeliamumą

5.9. Prašymų nagrinėjimo tvarka

 

6. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

tinklalapyje www.hiatus.lt/kontaktai

elektroniniu paštu prekyba@hiatus.lt

skambindami į mūsų nemokamą Infoliniją +370 606 76600

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

el. pašto adresas prekyba@hiatus.lt

pašto korespondencijos adresas – Ozo g. 18, ( 2 aukštas ), LT-08243 Vilnius

Laišką adresuokite taip: GREATER OUTDOORS, UAB, Duomenų apsaugos pareigūnui.

 

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

GREATER OUTDOORS, UAB

Juridinio asmens kodas 302670290

Buveinės adresas – Ozo g. 18, ( 2 aukštas ), LT-08243 Vilnius

 

7. Ar saugūs Jūsų duomenys?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra atliekamas Jums patiems prisiimant riziką.

 

8. Duomenų saugojimas

Tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas yra nenurodytas šioje Politikoje, Jūsų duomenys yra saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

Pasibaigus Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis panaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname kuo greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis negu nurodyta šioje Politikoje Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik tuomet, kai:

 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui, mūsų ar trečiųjų asmenų teisėtų interesų užtikrinimui;
 • Rezervinių (atsarginių) kopijų, statistikos ir kitais panašiais tikslais;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

9. Politikos galiojimas ir pakeitimai

Politika galioja nuo 2024 m. sausio 1 d. Jei pakeisime Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.hiatus.lt/lojalumo_programa Paskutiniai Politikos pakeitimai atlikti ir galioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

2024 m. balandžio 16 d. atnaujinta lojalumo taškų galiojimas pakeistas iš 3 mėn į 6 mėn.

10. Politikos taikymas

Politika nėra taikoma kitoms mūsų ar mūsų grupės įmonių teikiamoms paslaugoms, tokioms kaip interneto svetainei www.hiatus.lt, mokėjimo paslaugoms, sąskaitų faktūrų išrašymui, Infolinijos telefonui ar kitais būdais teikiamiems jūsų klausimams, prašymams ir (ar) skundų administravimui.

 

HIATUS Lojalumo programos taisyklės

I skyrius. Naudojamos sąvokos ir apibrėžimai

Programos dalyvis arba Jūs – pirkėjas, fizinis asmuo, perkantis prekes ne su verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais ir dalyvaujantis GREATER OUTDOORS LT, UAB vykdomoje HIATUS Lojalumo programoje.

Bendrovė arba mes – GREATER OUTDOORS, UAB, juridinio asmens kodas 302670290, buveinės adresas Ozo g. 18, ( 2 aukštas ), LT-08243 Vilnius Lietuvos Respublika.

HIATUS kortelė arba Kortelė – Programos dalyviui išduodama Lojalumo programos HIATUS kortelė arba internetinėje HIATUS parduotuvėje susikurta virtuali HIATUS kortelė.

HIATUS Lojalumo programa arba Programa – Bendrovės vykdoma HIATUS Lojalumo programa.

HIATUS paskyra – Programos dalyviams skirtame internetiniame tinklalapyje, vardu ir slaptažodžiu apsaugota asmeninė Programos dalyvio paskyra, susieta su Kortele, kurioje Programos dalyviui pateikiami pasiūlymai, suteikiama galimybė valdyti Asmens duomenis ir kt.

HIATUS kortelės sąskaita – HIATUS kortelės turėtojui sukuriama sąskaita, skirta HIATUS taškų kaupimo ir panaudojimo mūsų parduotuvėse ir pas Programos partnerius pagal Programos taisyklėse numatytas sąlygas atvaizdavimui.

Pasiūlymai – tai HIATUS paskyroje, mūsų parduotuvių kasose, kvituose, telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų paskyroje ir (arba) kitais būdais ir priemonėmis Programos dalyviui pateikiami nuolaidų, akcijų ir kiti pasiūlymai (pvz., perkantiems konkrečiose parduotuvėse ir (ar) konkrečias prekes, švenčiantiems gimtadienį ar vardadienį, ir pan.), kita Programos dalyviui pateikiama informacija ar medžiaga, taip pat teiravimasis nuomonės apie teikiamas prekes ir paslaugas, prekybos vietas, parduotuves, kvietimas dalyvauti žaidimuose, apklausose, nuomonių tyrimuose ir pan.

Asmeniniai pasiūlymai – tai HIATUS paskyroje, mūsų parduotuvių kasose, kvituose, telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų paskyroje ir (arba) kitais būdais Jums pateikiami individualizuoti (pvz., pagal pirkimo istoriją ar kitus požymius), specialiai Jums parinkti, pritaikyti ir asmeniškai skirti Programos nuolaidų, akcijų ir kiti pasiūlymai, kuriais galite pasinaudoti su Kortele ar kitu nurodytu būdu, Jums pateikiama susijusi informacija, pasiteiravimai ar medžiaga, taip pat Jūsų įtraukimas į mūsų ir (arba) tiekėjų vykdomus žaidimus ir (ar) loterijas.

Asmens duomenys – Bendrovės tvarkomi jūsų asmens duomenys, aprašyti Privatumo politikoje.

HIATUS taškai – HIATUS kortelės sąskaitoje kaupiami virtualūs lojalumo taškai, kuriais galima padengti iki 40% prekės standartinės kainos.

Privatumo politika – HIATUS Lojalumo programos privatumo politika.

Programos partneris – su Bendrove sudarytos bendradarbiavimo sutarties ar kito susitarimo pagrindu prie HIATUS Lojalumo programos prisijungęs prekių ir (ar) paslaugų tiekėjas, suteikiantis Programos dalyviams akcijas, nuolaidas ar kitus privalumus partnerio prekybos ar paslaugų teikimo vietose.

Taisyklės - Lojalumo programa HIATUS taisyklės.

 

II skyrius. Lojalumo programos HIATUS tikslai

HIATUS Lojalumo programa sukurta siekiant suteikti privalumus ir kurti papildomą vertę tiek Jums, tiek mūsų verslui:

 • suteikti galimybę lojaliems pirkėjams įsigyti prekių ir (ar) paslaugų palankiomis sąlygomis, teikti jiems akcijas ir nuolaidas bei kitus privalumus;
 • išlaikyti esamus bei pritraukti naujus pirkėjus, palaikyti su jais ilgalaikius santykius;
 • pažinti ir suprasti pirkėją, jo poreikius ir lūkesčius;
 • Bendrovės parduotuves vystyti atsižvelgiant į pirkėjų poreikius, siūlant tai, ko reikia pirkėjams, ir siekiant, kad mūsų parduotuvės taptų pirkėjams patogiausios.

Užsiregistravę dalyvauti HIATUS Lojalumo programoje, Jūs gausite specialias akcijas, nuolaidas, pasiūlymus ir kitus Programos privalumus visose mūsų parduotuvėse, o taip pat Programos partnerių prekių bei paslaugų teikimo vietose.

Programoje galite dalyvauti, jeigu esate ne jaunesnis kaip 18 metų fizinis asmuo, o prekes įsigyjate ne su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais. Programoje dalyvaujate iki to momento, kol Jūs savo narystę atšaukiate arba, kol Jūsų HIATUS kortelė yra aktyvi.

Bendrovė turi teisę pasiūlyti kelių skirtingų tipų narystes Lojalumo programoje ir, atitinkamai, išduoti skirtingų tipų HIATUS korteles. Priklausomai nuo pasirinkto narystės lojalumo programoje, skiriasi dalyvio pateikiamų duomenų kiekis, ir, atitinkamai, skiriasi narystės suteikiamos teisės, naudos ir privilegijos.

Programa ir, atitinkamai, jos suteikiami privalumai bei naudos nėra skirti:

 • juridiniams asmenis arba fiziniams asmenims, kurie prekes perka su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais (pvz.: didmenininkams, perpardavėjams, viešojo maitinimo įstaigoms ir pan.);
 • akivaizdžiai nesąžiningam ir piktnaudžiaujančiam elgesiui, nesuderinamam su įprastu apsipirkimu ar įprastu naudojimusi Programa ir, atitinkamai, jos suteikiamais privalumais bei naudomis (pvz., kai siekiama įsigyti ypač didelį prekių kiekį tokiu būdu apribojant kitų Programos dalyvių galimybes įsigyti tokias prekes; prekes siekiama įsigyti nesąžiningai pasinaudojant nuolaida ar pasiūlymu (pvz., pasinaudojant kitam asmeniui priklausančia Kortele, pasinaudojant Kortele, išduota žinomai neegzistuojančiam asmeniui arba Kortele, išduota pasinaudojant žinomai neegzistuojančiais ar klaidingais duomenimis ir pan.)).

 

III skyrius. Tapimas Lojalumo programos dalyviu, HIATUS paskyros sukūrimas, kortelė

Tapti HIATUS Lojalumo programos dalyviu turi teisę asmenys, sulaukę Taisyklėse nurodyto amžiaus, atlikę šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir atitinkantys šiose Taisyklėse nurodytus reikalavimus.

 

IV skyrius. HIATUS paskyros, Kortelės ir duomenų saugumas

Tapdamas Programos dalyviu ir dalyvaudamas Programoje, privalote:

 • mums pateikti teisingus ir tikslius savo duomenis, jiems pasikeitus – juos nedelsiant atnaujinti;
 • kruopščiai, rūpestingai ir atsakingai saugoti savo HIATUS paskyrą, Kortelę, prisijungimo prie HIATUS paskyros duomenis, neperduoti ar kitu būdu neatskleisti jokiam kitam asmeniui šių duomenų, HIATUS paskyros, Kortelės.

Dalyvaudamas Programoje, Jūs neturite teisės:

 • perleisti, parduoti ar išnuomoti savo HIATUS paskyros, Kortelės, ar kitaip suteikti teisę naudotis savo HIATUS paskyra ar Kortele kitiems asmenims;
 • kurti netikras, neteisėtas, apgaulingas HIATUS paskyras;
 • kurti HIATUS paskyras kitų asmenų vardu.

Jūs privalote nedelsdamas po to, kai sužinote, mums pranešti, jei:

 • prarandate Kortelę ar prieigą prie HIATUS paskyros;
 • prarandate duomenų, kurie naudoti sukuriant HIATUS paskyrą (pvz., mobiliojo ryšio telefono numeris ir/ar arba elektroninis paštas), įrenginio, kuriame įdiegta Programėlė, kontrolę;
 • pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo sukurta Jūsų HIATUS paskyra ar Jums išduota Kortelė (pvz., mobiliojo ryšio telefono numeris ir/ar arba elektroninis paštas);
 • įvyksta kitos aplinkybės, dėl kurių iškyla pavojus HIATUS paskyros, Kortelės ir (ar) jos duomenų vientisumui, konfidencialumui, tikslumui.

Gavę šį pranešimą, mes turime teisę užblokuoti HIATUS paskyrą ir Kortelę, ir mes stengsimės užkirsti kelią tolesniam Kortelės ir HIATUS paskyros naudojimui, tačiau mes neprisiimame atsakomybės už tai, kad tai pavyks, ir atitinkamai mes nebūsime atsakingi dėl Jūsų ar trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl HIATUS paskyros prisijungimo duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais, išskyrus, jeigu jie patirti dėl Bendrovės kaltės.

Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus ar padarytus naudojantis Kortele, Programėle, mobiliuoju įrenginiu, HIATUS paskyra. Jei HIATUS paskyra ir (arba) Kortele naudojasi trečiasis asmuo, laikoma, kad HIATUS paskyra ir (arba) Kortele pasinaudojote / naudojatės Jūs, išskyrus atvejus, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatoma, jog šiais objektais, nesant Jūsų kaltės, pasinaudojo / naudojasi kitas asmuo.

Tais atvejais, kai pasikeičia Jūsų mobiliojo ryšio telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar Jūs nustojate jį kontroliuoti ir nepateikiate mums naujo mobiliojo ryšio telefono numerio ar elektroninio pašto adreso, mes užblokuojame HIATUS paskyrą ir Kortelę, ir turime teisę savo pasirinkimu atlikti šiuos veiksmus arba bet kurį iš jų:

 • deaktyvuoti Jūsų HIATUS paskyrą ar Jums išduotą Kortelę ir nutraukti Sutartį;
 • deaktyvuoti Jūsų HIATUS paskyrą ar Jums išduotą Kortelę ir nutraukti Sutartį ir sukurti naują HIATUS paskyrą, prie jos prijungiant arba su ja apjungiant Jūsų seną Kortelę ir perkeliant dalį arba visus Jūsų HIATUS paskyros duomenis.

 

V skyrius. HIATUS kortelė

Norėdami, kad Kortelė (plastikinė) tinkamai veiktų ir ilgai tarnautų, ją saugokite nuo aukštos temperatūros ir elektromagnetinio poveikio, mechaninių pažeidimų, laikykite saugiai, atskirai nuo mobiliojo telefono, raktų, žiebtuvėlių ir pan.

 

VI skyrius. HIATUS Lojalumo programos dalyvių teisės ir pareigos

Dalyvaudami Programoje Jūs, be kitų Taisyklėse numatytų pareigų, turite šias pareigas:

 • privalote sąžiningai naudotis Kortele, paskyra ir Lojalumo programos naudomis, neperduoti kitiems asmenims teisės naudotis Kortele, paskyra ir Lojalumo programos naudomis;
 • neturite teisės perparduoti ar perleisti bet kokias nuolaidas, naudas, Jums suteiktas teises;
 • neturite teisės naudotis Kortele ir (ar) HIATUS paskyra savo verslo, prekybos ar komerciniais tikslais;
 • neturite teisės naudotis Kortele ir (ar) HIATUS paskyra siekdamas kitų tikslų, nei tie, kuriems yra skirta Programa;
 • neturite teisės pakenkti Programos ir (ar) HIATUS paskyros stabilumui, saugumui, mūsų ar kitų Programos dalyvių interesams;
 • privalote vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis Taisyklių, kitų sąlygų, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Kortelė ir (ar) HIATUS paskyra ir dalyvavimas Programoje yra pateikiamas „toks koks yra“, „kai yra galimybė“. Kortelės ir (ar) HIATUS paskyros ir (ar) Programos veikimas gali būti su apribojimais, vėlavimais ir (arba) kitomis problemomis, būdingomis naudojantis internetu ir elektroninėmis ryšio priemonėmis. Įvykus programinės įrangos ar sistemų gedimams, sutrikus jų veikimui, mes stengsimės ištaisyti juos kaip įmanoma greičiau. Kortelės ir (ar) HIATUS paskyros veikimas gali būti laikinai apribotas dėl atsitiktinių techninių klaidų arba dėl sistemų palaikymo, priežiūros, atnaujinimo ar kitų darbų.

Be to, kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus, mes turime teisę:

 • keisti, sustabdyti, pildyti, keisti ar nutraukti tam tikrų Programos funkcijų ar jų dalies veikimą (pvz., atsisakyti klubų, kt.);
 • keisti Programos pavadinimą;
 • atnaujinti Korteles, keisti jų parametrus;
 • tobulinti Programą, savo informacinę sistemą ir šalinti pastebėtus trūkumus, net jei tai gali sukelti ir (ar) sukelia trumpalaikius Programos sutrikimus;

Mums pasinaudojus dalimi nurodytų teisių, dėl to negali nukentėti Jūsų sukaupti HIATUS pinigai ar kitos naudos sukauptos dalyvaujant Programoje.

Kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus, mes negalime atsakyti už žalą (nuostolius), kylančią dėl:

 • Jūsų naudojamo išmanaus įrenginio operacinės sistemos funkcionavimo, sąveikumo, suderinamumo sutrikimų, išmanaus įrenginio saugumo pažeidimų;
 • dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, patirtus dėl elektroninio ryšių ir elektroninio ryšių tinklų trikdžių, gedimų;
 • dėl netikslių, neteisingų Jūsų pateiktų duomenų;
 • dėl Jūsų paties tyčios ar didelio neatsargumo, sukčiavimo, nesąžiningų veiksmų;
 • dėl mobiliojo įrenginio, Kortelės praradimo ar sugedimo;
 • dėl force majeure aplinkybių, kaip jos apibrėžtos taikomuose teisės aktuose.

 

VII skyrius. Asmens duomenų apsauga

Sudarydami Sutartį, Jūs aiškiai sutinkate ir leidžiate mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kaip apibūdinta Privatumo Politikoje.

 

VIII skyrius. Dalyvavimo Lojalumo programoje HIATUS pabaiga

Dalyvavimas Programoje ir, atitinkamai, Sutartis gali būti nutraukta Jūsų ir (arba) mūsų iniciatyva šiais atvejais:

 • jeigu Jūs pateikiate mums prašymą nutraukti dalyvavimą Programoje;
 • jeigu Jūs užblokuojate savo Kortelę ir per 3 mėnesius jos neatblokuojate;
 • jeigu mes pakeičiame Taisykles ir (ar) Privatumo politiką ir (ar) prašome pateikti tolimesniam Programos vykdymui būtinus sutikimus ar duomenis (pvz., telefono numeris ir (ar) el. pašto adresas), o Jūs tokių sutikimų mums neduodate ir (ar) duomenų mums nepateikiate, arba jeigu Jūs atšaukiate savo sutikimą su galiojančiomis Taisyklėmis ir (ar) Privatumo politika, mes galime būti priversti užblokuoti Jūsų Kortelę ir nutraukti tolimesnį Jūsų dalyvavimą Programoje;
 • jeigu Kortele ir (ar) HIATUS paskyra Jūs naudojatės pažeisdamas šias Taisykles;
 • jeigu Kortele ir (ar) HIATUS paskyra naudojatės savo verslo, prekybos ar komerciniais tikslais;
 • jeigu Kortele ir (ar) HIATUS paskyra naudojatės siekdami kitų tikslų, nei tie, kuriems yra skirta Programa;
 • jeigu prekes siekiate įsigyti nesąžiningai pasinaudodami nuolaida ar pasiūlymu (pvz., pasinaudojant kitam asmeniui priklausančia Kortele, pasinaudojant Kortele, išduota žinomai neegzistuojančiam asmeniui arba Kortele, išduota pasinaudojant žinomai neegzistuojančiais ar klaidingais duomenimis ir pan.);
 • jeigu Jūs kitaip bandote pakenkti Programos ir (ar) HIATUS paskyros stabilumui, saugumui, mūsų ar kitų Programos dalyvių interesams, Kortelė ir (ar) HIATUS paskyra gali būti be papildomo perspėjimo blokuojama, o Jūsų narystė negrįžtamai nutraukiama;
 • jeigu mes nusprendžiame atnaujinti Korteles Programos ir (ar) HIATUS paskyros stabilumui, saugumui, mūsų ar kitų Programos dalyvių interesams, tačiau Jūs per numatytą terminą (ne trumpesnį nei 4 (keturi) mėnesiai) Kortelės nepasikeičiate, Kortelė ir (ar) HIATUS paskyra gali būti be papildomo perspėjimo blokuojama, o Jūsų narystė negrįžtamai nutraukiama;
 • jeigu mes nusprendžiame nutraukti Programą ir ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų paskelbiame apie Programos nutraukimą interneto tinklalapyje www.hiatus.lt, HIATUS paskyroje, Bendrovės parduotuvėse ir (ar) kitais komunikacijos kanalais;
 • mums ginant savo teisėtus interesus;
 • Privatumo politikoje nurodytais atvejais (pvz., Jums atšaukus visus sutikimus arba paprašius ištrinti visus duomenis);
 • Taisyklių VIII skyriuje numatytu atveju.

 

Jums pateikus prašymą nutraukti dalyvavimą Programoje, atšaukus sutikimą su galiojančiomis Taisyklėmis ir (ar) Privatumo politika, nutraukus Sutartį ar užblokavus Kortelę dėl bet kurių kitų priežasčių, Jūsų Kortelė 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui įgyja statusą „užblokuota“. Per šį 3 (trijų) mėnesių laikotarpį Jūs galite pakeisti savo sprendimą ir toliau tęsti savo dalyvavimą Lojalumo programoje. Jums tereikia pakeisti Kortelės statusą savo HIATUS paskyroje arba pateikti tolimesniam dalyvavimui Programoje reikalingus sutikimus, užpildant registracijos anketą. Jeigu per 3 (trijų) mėnesių laikotarpį Kortelė neatblokuojama, Jūsų dalyvavimas Lojalumo programoje negrįžtamai nutraukiamas, HIATUS paskyra pašalinama, HIATUS pinigai anuliuojami, o visi duomenys panaikinami arba patikimai nuasmeninami.

Nutraukus dalyvavimą Programoje ir Sutartį šiose Taisyklėse numatytais atvejais, Jūsų HIATUS pinigai ir kitos sukauptos Lojalumo programos naudos panaikinamos.

 

IX skyrius. Baigiamosios nuostatos

Mes pasiliekame teisę bet kada keisti Programą bei jos privalumus, koreguoti ir papildyti šias Taisykles. Apie Programos ir (ar) Taisyklių pakeitimus mes iš anksto informuosime interneto tinklalapyje www.hiatus.lt, HIATUS paskyroje, mūsų parduotuvėse ir (ar) kitais informacijos kanalais.

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklių pakeitimais, Jūs turite teisę nedelsdami ir nemokėdami jokio atlyginimo nutraukti Sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti Taisyklių pakeitimai. Jums nepasinaudojus teise nutraukti Sutartį iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo datos, ir toliau naudojantis Programėle po Taisyklių pasikeitimų įsigaliojimo datos, laikoma, kad Jūs sutinkate su Taisyklių pakeitimais.

Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos Jums pagal Taisykles, priklauso mums.

Bet kurių Taisyklių punktų negaliojimas neturi įtakos likusių Taisyklių punktų galiojimui ir vykdymui. Bet kuris toks negaliojantis, neteisėtas ar neįgyvendinamas punktas yra laikomas panaikintu.

Bet kokios pretenzijos dėl Programos turi būti pareikštos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius. Mes sieksime atsakyti į Jūsų pretenziją kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo. Sprendžiant skundą, jei reikiamų duomenų kitur negalima rasti, mes galime pareikalauti jūsų pirkimo kvito ar kito dokumentais pagrįsto rašytinio įrodymo.

Tuo atveju, jei Jūs nesutinkate su mūsų parengtu atsakymu, savo prašymą/skundą turite teisės pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 6751, faks. 8 5 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse). Mes visais atvejais skatiname visus skundus ir nesutarimus spręsti tiesioginio tarpusavio bendravimo būdu.

Jūs turite teisę pasinaudoti Europos elektronine ginčų sprendimo (EGS) platforma (daugiau informacijos rasite čia). Ši nuostata jokiu būdu neapriboja Jūsų teisės dėl savo teisių gynimo kreiptis į kompetentingą teismą.

Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Product added to compare.